A A A

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo - księgową.

 

W skład naszej oferty wchodzą:

 

Księgowość:

- prowadzenie ksiąg handlowych,

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

- ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,

- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 

Kadry:

- sporządzanie listy płac,

- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,

- rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,

- sporządzanie sprawozdań dla GUS,

- odzyskiwanie podatku VAT za materiały budowlane (VZM)

 

Doradztwo:

- porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich

- sporządzanie wniosków kredytowych,

- sporządzanie sprawozdań dla GUS,

- rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT – 28,36,37)

- konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych

- opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,

- kontrola rozrachunków.

 

Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie swojej oferty.